A
child walking on sidewalk

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Miejsca, które można zobaczyć!

Out and About with Preschoolers: The Places You’ll Go!
chalk

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Na pan brat ze sztuką

Out and About with Preschoolers: Close Up with Visual Arts
Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Nauki przyrodnicze w „Terenie zabudowanym”

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Nauki przyrodnicze w „Terenie zabudowanym”

Out and About with Preschoolers: Science in the “Built Environment”
Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Tańczymy na chodniku

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Tańczymy na chodniku

Out and About with Preschoolers: Dancing on the Sidewalk
Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Zajęcia plastyczne

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Zajęcia plastyczne

Out and About with Preschoolers: Visual Arts
B
children playing with blocks

Bawcie się klockami!

Make Room for Blocks!
C
Czy pamiętasz kiedy…

Czy pamiętasz kiedy…

Remember When …
D
Droga do matematyki: Dzieci dokonują pomiarów

Droga do matematyki: Dzieci dokonują pomiarów

Path to Math: Measurement with Young Children
Droga do matematyki: Dzieci uczą się pojęć geometrycznych

Droga do matematyki: Dzieci uczą się pojęć geometrycznych

Path to Math: Geometric Thinking for Young Children
Droga do matematyki: Prawdziwe wykresy dla przedszkolaków

Droga do matematyki: Prawdziwe wykresy dla przedszkolaków

Path to Math: Real Graphs for Preschoolers
Droga do matematyki: Więcej zadań treściowych dla przedszkolaków

Droga do matematyki: Więcej zadań treściowych dla przedszkolaków

Path to Math: More Word Problems for Preschoolers
children counting candy

Droga do matematyki: Zadania treściowe dla przedszkolaków

Path to Math: Word Problems for Preschoolers
Dzieci uczą się głosować

Dzieci uczą się głosować

Children’s Votes Count!
F
children playing with balls

Fizyka na placu zabaw: kręć się!

Playground Physics: On a Roll!
Fizyka na placu zabaw: Obserwujcie spadające przedmioty!

Fizyka na placu zabaw: Obserwujcie spadające przedmioty!

Playground Physics: Watch for Falling Objects!
Fizyka na placu zabaw: powodzenia!

Fizyka na placu zabaw: powodzenia!

Playground Physics: Hang in There!
G
Gry towarzyskie dla wszystkich dzieci

Gry towarzyskie dla wszystkich dzieci

Games for All Young Children
K
„Kto jest przywódcą?”

„Kto jest przywódcą?”

Who’s the Leader?
Kto mieszka w naszym sąsiedztwie?

Kto mieszka w naszym sąsiedztwie?

Who Are the People in Your Neighborhood?
M
Mały naukowiec bada otoczenie!

Mały naukowiec bada otoczenie!

CSI: Child Scientist Investigates!
Matematyka na co dzień: Nauka o pieniądzach

Matematyka na co dzień: Nauka o pieniądzach

Math Sense: Learning about Coins
Młodzi autorzy przy pracy: Dyktowanie opowiadań

Młodzi autorzy przy pracy: Dyktowanie opowiadań

Young Authors at Work: Story Dictations
Młodzi autorzy przy pracy: Dzienniki wrażeń z literatury

Młodzi autorzy przy pracy: Dzienniki wrażeń z literatury

Young Authors at Work: Literature Response Journals
N
Nauka czytania i pisania w programie przedszkolnym

Nauka czytania i pisania w programie przedszkolnym

Literacy across the Preschool Curriculum
P
Pomaganie przedszkolakom w uczeniu się w dwóch językach

Pomaganie przedszkolakom w uczeniu się w dwóch językach

Helping Preschoolers Learn in Two Languages
Praktyczne umiejętności czyli: Ekonomika dla przedszkolaków

Praktyczne umiejętności czyli: Ekonomika dla przedszkolaków

Things We Need: Economics for Preschoolers
Przedszkolaki: a pojęcie czasu

Przedszkolaki: a pojęcie czasu

Time for Preschoolers: Duration
Przedszkolaki: a pojęcie kolejności!

Przedszkolaki: a pojęcie kolejności!

Time for Preschoolers: In Sequence!
R
Rośnij w górę: Od nasion do kiełków

Rośnij w górę: Od nasion do kiełków

Get Growing: From Seeds to Sprouts
Rośnij w górę: Planowanie ogródka z małymi dziećmi

Rośnij w górę: Planowanie ogródka z małymi dziećmi

Get Growing: Planning a Garden with Young Children
Rośnij w górę: Uprawa roślin i przedszkolaki

Rośnij w górę: Uprawa roślin i przedszkolaki

Get Growing: Planters and Preschoolers
Rośnij w górę: Zapoznanie się z nasionami

Rośnij w górę: Zapoznanie się z nasionami

Get Growing: Learning about Seeds
Rozwijanie wytrzymałości fizycznej: Poćwiczmy!

Rozwijanie wytrzymałości fizycznej: Poćwiczmy!

Building Endurance: Let’s Get Physical!
S
girl writing at table with classmates

Siła pisania: Pozwól dzieciom na wybranie kącika pisania!

The Power of the Pen: Let Children Choose Writing Centers!
Siła pisania: Rysowanie i bazgrolenie

Siła pisania: Rysowanie i bazgrolenie

The Power of the Pen: Drawing and Scribbling
Sprawność fi zyczna u dzieci w wieku przedszkolnym

Sprawność fi zyczna u dzieci w wieku przedszkolnym

Physical Fitness for Preschool-Age Children
Szkolne projekty: Dzieci uczą się o pracach badawczych

Szkolne projekty: Dzieci uczą się o pracach badawczych

Project Approach: Children Taking Surveys
Szkolne projekty: Jak pomóc przedszkolakom przedstawić to, czego właśnie się nauczyły

Szkolne projekty: Jak pomóc przedszkolakom przedstawić to, czego właśnie się nauczyły

Project Approach: Helping Preschoolers Represent What They Learn
Szkolne projekty: Planowanie tego, czego dzieci mogłyby się nauczyć

Szkolne projekty: Planowanie tego, czego dzieci mogłyby się nauczyć

Project Approach: Anticipating What Children Might Learn
Szkolne projekty: Pomaganie dzieciom w zadawaniu pytań

Szkolne projekty: Pomaganie dzieciom w zadawaniu pytań

Project Approach: Helping Children Ask Questions
T
Trzeba mieć pieniądze: Ekonomia dla przedszkolaków

Trzeba mieć pieniądze: Ekonomia dla przedszkolaków

It Takes Money: Economics for Preschoolers
W
Walcz z zarazkami! Myj ręce!

Walcz z zarazkami! Myj ręce!

Fight Germs! Wash Your Hands!
Wrażliwe dzieci

Wrażliwe dzieci

Kids Who Care
children writing

Współdziałanie w grupie przedszkolaków: Dyskusja w klasie

Cooperation in the Preschool Classroom: Class Discussions
Wycieczki na świeżym powietrzu z przedszkolakami: wybieranie dokąd pójść

Wycieczki na świeżym powietrzu z przedszkolakami: wybieranie dokąd pójść

Outdoor Field Trips with Preschoolers: Deciding Where to Go
Z
Zabawa i samoregulacja w przedszkolu

Zabawa i samoregulacja w przedszkolu

Play and Self-Regulation in Preschool
child with toy

Zabawki z odpadów: Popieramy recycling!

Toys from Throwaways: Let’s Recycle!
Zabawki z odpadów: Pudełka

Zabawki z odpadów: Pudełka

Toys from Throwaways: Boxes
Zachęcamy dzieci do wspólnej rozmowy

Zachęcamy dzieci do wspólnej rozmowy

Encouraging Child-to-Child Conversation