Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Zajęcia plastyczne

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Zajęcia plastyczne

Out and About with Preschoolers: Visual Arts
chalk

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Na pan brat ze sztuką

Out and About with Preschoolers: Close Up with Visual Arts
child walking on sidewalk

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Miejsca, które można zobaczyć!

Out and About with Preschoolers: The Places You’ll Go!
Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Nauki przyrodnicze w „Terenie zabudowanym”

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Nauki przyrodnicze w „Terenie zabudowanym”

Out and About with Preschoolers: Science in the “Built Environment”
child playing in leaves

Aktywne spędzanie czasu z przedszkolakami: Tańczymy na chodniku

Out and About with Preschoolers: Dancing on the Sidewalk