Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci w wieku przedszkolnym: Udział w ocenie

teacher sitting with child who is playing with blocks