Czas na konferencję! Rozmowa z nauczycielką lub wychowawcą przedszkola

parent and teach talk as child looks on