Droga do matematyki: Dzieci dokonują pomiarów

child measuring a plant