Praktyczne umiejętności: Gospodarka dla przedszkolaków

little boy reaching for a drink of water from a water fountain