Fizyka na placu zabaw: kręć się!

physics-rolling-pol

Revised: 2013