Czym można zająć się podczas czekania: Zajęcia służące poznaniu i zrozumieniu różnych zjawisk

mother, father, and toddler waiting at a table at the restaurant