Zachęcamy dzieci do myślenia w sposób naukowy: Uczymy się o dniu słonecznym i deszczowym

child watching clouds