Planowanie szkolnych projektów

Planowanie szkolnych projektów: Część 1—Zaczynamy

Planowanie szkolnych projektów: Część 1—Zaczynamy

Project Approach: Phase 1—Getting Started
child working on a project

Szkolne projekty dla przedszkolaków

Project Approach for Preschoolers
Child playing in leaves

Planowanie szkolnych projektów: Część 1—wybranie tematu

Project Approach: Phase 1—Choosing a Topic to Investigate
Szkolne projekty: Jak pomóc przedszkolakom przedstawić to, czego właśnie się nauczyły

Szkolne projekty: Jak pomóc przedszkolakom przedstawić to, czego właśnie się nauczyły

Project Approach: Helping Preschoolers Represent What They Learn
Szkolne projekty: Pomaganie dzieciom w zadawaniu pytań

Szkolne projekty: Pomaganie dzieciom w zadawaniu pytań

Project Approach: Helping Children Ask Questions
boy with clipboard

Szkolne projekty: Dzieci uczą się o pracach badawczych

Project Approach: Children Taking Surveys
Children and teacher doing crafts at a table

Szkolne projekty: Planowanie tego, czego dzieci mogłyby się nauczyć

Project Approach: Anticipating What Children Might Learn
wagon

Planowanie szkolnych projektów: Część 3—ostatnia faza projektu

Project Approach: Phase 3—Concluding the Project
children working on project

Planowanie szkolnych projektów: Część 2—Praca w terenie

Project Approach: Phase 2—Doing Fieldwork
Planowanie szkolnych projektów: Część 2—Przygotowanie do pracy w terenie

Planowanie szkolnych projektów: Część 2—Przygotowanie do pracy w terenie

Project Approach: Phase 2—Getting Ready for Fieldwork