Rozmawiaj, słuchaj i ucz się

Reviewed: 2016

English: Talk, Listen, and Learn