Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci w wieku przedszkolnym: Przegląd wyników i kolejne kroki

When a child is assessed for special education services, first the assessment is conducted and then a meeting is held to review the assessment report results. There are typically two possible conclusions. One is that your child qualifies for special education services and an IEP (Individualized Education Program) is created. The other is that your child does not qualify for special education services. In this case, your LEA may suggest other ways to support your child.

Czytaj dalej

Co to jest IEP?

An IEP is an Individualized Education Program for a child age 3 through 21 who has been diagnosed with disabilities or developmental delays. IEPs provide a roadmap for special education services. This is especially important for preschoolers, who may be receiving special education services in a variety of settings, such as public preschool classrooms, Head Start programs, or private childcare centers. 

Czytaj dalej

Czym jest ocena?

Families may wonder about assessment for young children. It is common for a child’s caregiver, teacher, pediatrician, or other involved adult to use assessments. Assessment is one way to learn more about a child and their development. Assessment gives families, caregivers, and teachers helpful information about a child.

Czytaj dalej

Powrót do przedszkola podczas COVID-19

Rodziny powracające do przedszkoli podczas COVID-19 mogą mieć wiele pytań i obaw. Dzieci
mogą wykazywać gniew, smutek lub frustrację. Posiadanie silnych uczuć jest normalne podczas
tego okresu przejściowego. Pomóż dziecku, mówiąc otwarcie o jego uczuciach. Oto kilka sposobów, w jakich możesz wspierać swoje dziecko w tym trudnym czasie.

Czytaj dalej

Wspieranie rozwoju małych dzieci przez pozytywne wzorce: bądź rozważny

Małe dzieci dopiero uczą się kierować zachowaniami i radzić sobie z uczuciami. W trudnych momentach Twoje reakcje mają znaczenie dla dzieci. Czasami dorośli muszą przerwać zachowania, które są niebezpieczne lub bardzo destrukcyjne, i pomóc dzieciom zrozumieć, jak należy się odpowiednio zachowywać.

Czytaj dalej

Wspieranie rozwoju małych dzieci przez pozytywne wzorce: bądź konsekwentny

Małe dzieci dopiero uczą się kierować swoimi zachowaniami i radzić sobie z uczuciami. Mogą potrzebować wielokrotnych przypomnień o tym, jak wygląda odpowiednie zachowanie. Jasne wskazówki od dorosłych przekazywane spokojnym, zdecydowanym tonem głosu pomagają dzieciom w zrozumieniu, co mają robić.

Czytaj dalej